جستجو در سایت

نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی – قسمت اول


قسمت اول

طراحی نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها از دهه ۱۹۵۰ در شرکت های تولیدی – خدماتی کشور ژاپن به کار گرفته شده و سپس از سوی کشورهای دیگر جهان پذیرفته و معمول گردید این نظام از دهه ۱۳۶۰ در شماری از شرکت¬های صنعتی ایران به اجرا گذاشته شد و با توجه به کامیابی¬هایی که در این گروه از شرکت ها به دست آمده مورد استقبال دیگر شرکت¬ها و سازمان¬های صنعتی تولیدی و خدماتی قرار گرفته است .


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت