جستجو در سایت

طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو


طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی:
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻤﯿﺮاﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ اﻟﻮان ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮپ ﺷﺪه (ﻣﻨﻈﻮر ازﮐﺮپ، ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺟـﺬب آب اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎک ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﯿﺲ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﮔﺮدﺳﺘﻤﺎل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ آب ﺧـﯿﺲ ﭘـﻮدر ﺷـﻮد، ﺣﺘﻤـﺎً ﻣـﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ)،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﭘـﺮز (اﻟﯿـﺎف ﺧـﺮد ﺷـﺪه)، اﻟﯿﺎف ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪه، ﺳﻮراخ، ﻟﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در این نوشته طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو تهیه شده توسط شرکت سانیار صنعت توس آماده دانلود می باشد.

دستمال کاغذی از خمیر الیاف سلولزی بدست می آید و باید کرپ شده و همچنین فاقد پرز،لکه و سایر اجسام خارجی باشد.

برخی مطالب موجود در فایل طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو:

_معرفی کامل محصول

_استانداردها

_واردات و صادرات

_تعرفه گمرکی

_موارد مصرف


ادامه مطلب

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید الکل از خرما


دانلود رایگان طرح توجیهی تولید الکل از خرما

نوع تولیدات وظرفیت۳۰۰ تن الکل ۶۰ تن اسید سیتریک ۶۰۰ تن شیره خرما

تعداد شاغلین۲۸

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح۷۸۲۰

سرمایه گذاری ثابت۶۶۰۰

سرمایه در گردش۸۵۰

در آمد سالیانه۹۴۵۰

سود ویژه۲۱۷۴

دوره بازگشت سرمایه۳۷ ماه

نرخ باز دهی سرمایه۳۳%

مقدمه :

خرما موارد مصرف مختلفی دارد که یکی به عنوان ماده غذایی مقوی به شمار می رود و با توجه به انواع خرما با کیفیت های متفاوت در مواقع نوع مرغوب آن مصرف غذایی داشته و یا اینکه در تهیه نان و کیک و سایر صنایع تولید مواد غذایی خرما های با کیفیت پایین تر مورد استفاده قرار میگیرد از دیگر موارد استفاده از خرما برای مصارف دارویی و طبی از قبیل تهیه سرکه الکل و اسید و همچنین از تفاله آن به عنوان خوراک دام استفاده می کنند و به عقیده صاحبنظران امکانات بالقوه و متنوعی برای دیگر مصارف خرما وجود دارد که هنوز بررسی و شناخته نشده است .


ادامه مطلب

دانلود رایگان آموزش تصویری ms project 2010 فارسی


MSP2010

این مجموعه توسط توسعه مهندسی بهکامان با عنوان “آموزش جامع مایکروسافت پروجکت ۲۰۱۰ ” در ۱۲ فصل ارائه شده و مجموعه ای کامل می باشد.

فصل اول: شروع کار با MS Project 2010
۱- معرفی برنامه و آشنایی با تازه های نرم افزار
۲- نحوه ایجاد یک پروژه جدید
۳- ذخیره سازی و مدیریت اسناد
۴- بررسی تنظیمات اصلی برنامه (بخش اول)
۵- بررسی تنظیمات اصلی برنامه (بخش دوم)
۶- بررسی تنظیمات اصلی برنامه (بخش سوم)
۷- آشنایی با استاندارد های تعریف و مدیریت پروژه
۸- بررسی دانش های مدیریت پروژه

فصل دوم: بررسی محیط کار و عناصر آن
۱- آشنایی با اجزای محیط کاری
۲- نحوه ورود اطلاعات و ایجاد یک Task
۳- بررسی اطلاعات مربوط به یک Task
۴- بررسی اطلاعات مربوط به یک پروژه

فصل سوم: بررسی دستورات موجود در بخش Task
۱- بررسی دستورات کنترلی برای یک Task
۲- نحوه مدیریت و زمان بندی یک Task
۳- استفاده از امکانات پیشرفته در کنترل Task
۴- آشنایی با نحوه کاربرد Format Painter

فصل چهارم: استفاده از امکانات جانبی Taskها
۱- آشنایی با نحوه ایجاد یک Hyperlink
۲- آشنایی با قابلیت فیلتر کردن اطلاعات
۳- نحوه استفاده از امکانات جانبی Taskها

فصل پنجم: مدیریت نماها در MS Project
۱- بررسی جزئیات در نماهای گوناگون (بخش اول)
۲- بررسی جزئیات در نماهای گوناگون (بخش دوم)

فصل ششم: شروع کار در محیط VBA
۱- بررسی مقدماتی VBA و آشنایی مختصر با آن
۲- آشنایی با ماژول ها و نحوه استفاده از آنها
۳- آشنایی با اصول برنامه نویسی VBA
۴- مدیریت مجموعه ها و متد ها با استفاده از کدنویسی
۵- آشنایی با اجزای اصلی یک برنامه

فصل هفتم: نوشتن برنامه در محیط VBA
۱- آشنایی با ساختار های شرطی
۲- بررسی ساختار های تکمیلی و حلقه ها
۳- نحوه ساخت و استفاده از کلاس ها
۴- استفاده از کلاس ها در قالبی متفاوت
۵- کنترل اجزای پروژه (بخش اول)
۶- کنترل اجزای پروژه (بخش دوم)
۷- بررسی اجزای Task

فصل هشتم: مدیریت منابع در پروژه
۱- کنترل منابع در ساختار پروژه (بخش اول)
۲- کنترل منابع در ساختار پروژه (بخش دوم)

فصل نهم: کنترل جدول ها در VBA
۱- مدیریت و کنترل اجزای جدول در VBA
۲- بررسی پارامتر ها و عناصر جدول
۳- بررسی قابلیت فیلتر کردن اطلاعات در جدول

فصل دهم: مدیریت خطاها و رویداد های پروژه
۱- بررسی کنترل خطاهای پروژه
۲- آشنایی با انواع Event
۳- آشنایی با اصول اولیه در ساخت فرم های پروژه
۴- نحوه ساخت چند فرم برای درک بهتر مطلب
۵- مدیریت پروژه توسط VBA (بخش اول)
۶- مدیریت پروژه توسط VBA (بخش دوم)
۷- انجام یک تمرین عملی برای کنترل پروژه (بخش اول)
۸- انجام یک تمرین عملی برای کنترل پروژه (بخش دوم)

فصل یازدهم: بررسی روابط در یک پروژه
۱- بررسی عناصر تأثیرگذار در روابط و پروژه ها
۲- مدیریت روابط در پروژه ها
۳- ساخت یک کامپوننت برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
۴- بررسی APIها

فصل دوازدهم: بررسی تکمیلی امکانات MS Project
۱- استفاده از امکانات جانبی نرم افزار
۲- معرفی ریبون ها و بررسی کاربرد آنها
۳- نحوه ساخت گزارش
۴- نحوه مدیریت برنامه ها
۵- بررسی و مدیریت فیلد های اختصاصی (بخش اول)
۶- بررسی و مدیریت فیلد های اختصاصی (بخش دوم)
۷- مدیریت کدهای ساختاری
۸- بررسی روابط بین MS Project و EXcel (بخش اول)
۹- بررسی روابط بین MS Project و EXcel (بخش دوم)
۱۰- بررسی نقاط بحرانی
۱۱- بررسی تداخل ها و کنترل آنها
۱۲- بررسی مباحث مربوط به کنترل Baseline

به دلیل درخواست شرکت بهکامان لینک حذف شده ، اما مجموعه کامل و خوبی هست و اگر به دنبال یادگیری هستید قطعا بسیار میتونه کمکتون کنه و می تونید اونو بخرید.


ادامه مطلب

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن


ظرفیت :
– تولید گرانول از ضایعات پلاستیکی و نایلون ٣٠٠ تن
– تولید نایلون و نایلکس و چاپ روی آن ١۵٠ تن
میزان اشتغالزایی : بیست نفر
جمع آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در صورت جدا سازی می تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از کارخانجات تولیدی به حساب آید. جمع آوری ضایعات پلاستیکی و وارد کردن آن در چرخه تولید می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و به کار گیری سرمایه های سرگردان در زمینه تولید برخی محصولات پلاستیکی از قبیل تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،تولید سطل های زباله و …. استفاده گردد…


ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی


دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

اﺻﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺑﻴﻤﺎری و رﺟﺤﺎن آن ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮورت اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ. وﻳﮋه در اﻳﻦ زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺰاران ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ.

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی مقدماتی تولید دستمال کاغذی ، با ظرفیت تولید ۳۰۰۰ تن در سال ، و قابلیت ایجاد شغل برای ۳۰ نفر ،

آماده ی دانلود شده است.

در فایل ضمیمه ی این طرح توجیهی ، تمامی موارد مورد نیاز جهت راه اندازی این کسب و کار ، از قبیل :

– معرفی  محصول

– میزان سرمایه لازم جهت شروع کار

– میزان فضا و زیربنای مورد نیاز

– چرخه ی بازگشت سرمایه

و …

مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته اند


ادامه مطلب

جزوه کنترل پروژه دانشگاه صنعتی شریف


جزوه کنترل پروژه موسسه پارسه دکتر اشجری

سلام دوستن عزیز، یه چند روزی سایت رو آپ نکردم چون مسافرت بودم. قبلا جزوه کنترل پروژه موسسه پارسه دکتر اشجری رو تو سایت قرار داده بودم و همینطور تصمیم داشتم که قسمتی از کتاب دکتر سبزه پرور رو قرار بدم بنا به دلایلی ایشون موافقت نکردن ولی در این زمینه حتما یه سورپرایز براتون خواهم داشت، الان تو این پست قصد دارم جزوه آموزش درس کنترل پروژه دکتر شهرام قبادی رو تو سایت قرار بدم که بقیه سایتا برای کاربران ویژه خودشون گذاشتن اما ما به صورت عمومی در دسترس همه دوستان قرار می دیم. این جزوه در ۱۶۷ صفحه تدوین شده امیدوارم دانلود کنید و لذتش رو ببرید.


ادامه مطلب

سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه آزاد قزوین


سلام سوالات امتحان پایان ترم درس سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه آزاد قزوین رو قرار دادم ببینید و استفاده کنید. حرفی در موردش نیست.سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه آزاد قزوین


ادامه مطلب

آگهی استخدام مهندس صنایع ۲۳ اسفند


آگهی استخدام مهندس صنایع

مسئول DCC و کنترل مدارک آشنا به زبان انگلیسی، دو سال سابقه کار ارسال رزومه: Info@niroopad.com ارسال فکس: ۸۸۱۹۲۷۵۸

تلفن : ۸۸۱۹۲۷۵۸

۸۸۱۹۲۷۵۸

آگهی استخدام کارشناس تضمین کیفیت وآموزش

 کارشناس تضمین کیفیت وآموزش  آشنا به سیسمتهای مدیریت کیفیت  ودارای سابقه کار مفید مرتبط  محل کار:شهرک صنعی زاویه  سرویس ایاب وذهاب ،بیمه،ناهار

Job4343@yahoo.com 66657516 و ۶۶۶۲۲۵۳۶

آگهی استخدام مهندس صنایع

 مهندس صنایع  با سابقه کار  ساکن اسلامشهر،رباط کریم،پرند  شهریار – ارسال رزومه به  Cariran_company  hotmail.com@

فکس ۵۶۸۶۸۱۹۰

آگهی استخدام کارشناس سیستم های انبارداری وبرنامه ریزی

 یک شرکت تولیدی در  زمینه تجهیزات نفت  نیازمند:  فوق دیپلم یالیسانس صنایع  باحداقل۲سال سابقه  کار۱نفر  مسلط به سیستم های  انبارداری وبرنامه ریزی  Email  N@radmancorp  com.

تلفن ۸۸۳۷۱۵۲۷ فاکس ۸۸۳۷۱۵۳۲

آگهی استخدام مدرس و ممیز ISO

 مدرس و ممیز ISO  جهت همکاری در CB

۸۰ الی ۷۷۶۹۳۸۷۸

آگهی استخدام مهندس QC

مسلط به بازرسی جوش و ابعادی سازه های فلزی

ارسال سوابق کاری و تحصیلی از طریق آدرس ایمیل زیر می باشد:

Job.hirsa@gmail.com

 

دعوت به همکاری شرکت حلوا شکری عقاب

شرکت حلوا شکری عقاب در غرب استان تهران جهت کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

۱-  مدیر طراحی یک نفر آقا حداقل فوق لیسانس صنایع غذایی از دانشگاه دولتی با ۸ سال سابقه کار (محل کار شهریار)

۲-  مدیر کنترل کیفیت یک نفر آقا حداقل فوق لیسانس صنایع غذایی از دانشگاه دولتی با ۸ سال سابقه کار (محل کار شهریار)

۳-  سرپرست برنامه ریزی تولید و مطالعه کار – یک نفر آقا لیسانس مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی دارای ۵ سال سابقه کار (محل کار شهریار)

۴-  کارشناس حسابداری یک نفر آقا ۷ سال سابقه کار مسلط  به بودجه و بهای تمام شده شرکت های تولیدی (محل کار تهران)

متقاضیان مشخصات و سوابق کاری مرتبط خود را به آدرس oghab-company@yahoo.com   و یا فکس ۲۲۸۶۶۷۶۳ ارسال نمایند.

آگهی استخدام برای پروژه های نفت و گاز

دعوت به همکاری

برای پروژه های نفت و گاز

۱-  مهندس مکانیک، عمران (مدیر پروژه)

۲- مهندس مکانیک، عمران (سرپرست کارگاه)

۳- مهندس مکانیک، عمران (سرپرست دفتر فنی)

۴- مهندس صنایع (کنترل پروژه)

۵- مهندس کامپیوتر (شبکه)

۶- لیسانس با سابقه در امور هماهنگی کارهای اداری و فنی.

سوابق به نشانی پست الکترونیک Skpjobmail@gmail.com ارسال گردد.

آگهی استخدام شرکت رایتل

شرکت رایتل، اپراتور سوم تلفن همراه کشور با هدف ارائه خدمات نسل سوم (۳G) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متقاضیان واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه کار و آشنایی با زبان انگلیسی دعوت به همکاری مینماید.

ورود به صفحه مشاغل مورد نیاز


ادامه مطلب

جزوه آموزشی متلب دکتر بهمن نادری


جزوه آموزشی متلب دکتر بهمن نادری

سلام برای امروز جزوه آموزشی متلب دکتر بهمن نادری رو براتون آماده کردم. این جزوه شامل مباحث آموزشی زیر میشه:

آشنایی با متلب
فصل اول
ساخت آرایه ها
فصل دوم
عملیات ریاضی با آرایه ها
فصل سوم
نمودارها
فصل چهارم
چندجمله ای ها
فصل پنجم
فایل های اسکریپت
فصل ششم
توابع و فایل های تابع
فصل هفتم
برنامه نویسی در متلب
فصل هشتم

این جزوه در ۶۶ صفحه تدوین شده امیدوارم دانلود کنید و استفاده ببرید. فقط بگم که یه جزوه خلاصه و مفیده.

نرم افزار matlab تو فارسی متلب می نویسن البته نمی دونم نوشتن اون به صورت مطلب صحیح هست یا نه هرچند که این مدل رایج تر هست. اما مهم نفس عمل که همون آموزش نرم افزار باشه ، هست!!!


ادامه مطلب

آگهی استخدام مهندس صنایع ۱۹ اسفند


37012629

مهندس صنایع
مهندس صنایع  با سابقه کار  ساکن اسلامشهر،رباط کریم،پرند  شهریار – ارسال رزومه به  Cariran_company@ hotmail.com
فکس ۵۶۸۶۸۱۹۰

به مهندس مکانیک ،صنایع ،فیزیک
به مهندس مکانیک ،صنایع ،فیزیک  جهت کنترل کیفیت محصولات  اولویت با ساکنین پاکدشت و قیامدشت
۳۶۴۵۴۲۵۹

مهندس صنایع
مهندس صنایع  با ۳ سال سابقه کار مفید  ارسال رزومه
Dey.ikia@yahoo.com

مدیر برنامه ریزی تولید
مدیر برنامه ریزی تولید  درشرکت معتبر تولیدی مبلمان  ترجیحاً مهندسی صنایع  حداقل ۵سال سابقه کار مرتبط  محل کار :شهرک صنعتی زاویه  مسلط به برنامه ریزی تامین و تولید
Job4343@yahoo.com

مهندس صنایع با سابقه کار
مهندس صنایع با سابقه کار  جهت واحد تضمین کیفیت  مسلط به استقرار ISO
info.resume91@gmail.com

سرپرست عملیات کالا

 سرپرست عملیات کالا  مسلط به سیستم لجستیک  ترجیحا فوق لیسانس صنایع
jobs@final.ir

آگهی استخدام شرکت تهران گوار

دعوت به همکاری

شرکت تهران گوار

جهت تکمیل کادر کارخانه خود در فیروز کوه از افراد واجد  شرایط ذیل را با حقوق مکفی به همکاری دعوت مینماید:

تکنسین و کارشناس ابزار دقیق مسلط به PLC

۲ سال تجربه           ۲ نفر

تکنسین مسلط به دستگاه های تزریق پریفرم

۲ سال تجربه           ۱ نفر

کارشناس بهداشت حرفه ای یا مهندس صنایع با گرایش ایمنی صنعتی          ۱ نفر

info@Tehrangrovar.com

ارسال رزومه به فکس: ۰۲۱۸۸۸۹۰۹۸


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت