جستجو در سایت

جزوه عالی و تایپ شده آمار توصیفی


جزوه آمار توصیفی:

مهندسی صنایع/. موضوع آمارتوصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند واطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود.

برای اینکه نتایج مناسب و مطلوب از اطلاعات که در آمار گیری‌ها جمع آوری می‌کنیم، به‌ دست آید باید:

  • اعداد نماینده واقعی مشاهدات بوده و غیرواقع یا غلط نباشند
  • به نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند
  • به نحو صحیح تجزیه و تحلیل گردند
  • قابل نتیجه گیری صحیح باشند

منبع: sanaaie[dot]ir


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت