جستجو در سایت

ادوات کشاورزی شامل : دیسک / خرمن کوب / بذرپاش / لولر / تریلی های دو و چهار چرخ


ادوات کشاورزی

نوع تولیدات : تولید انواع ادوات کشاورزی شامل : دیسک / خرمن کوب / بذرپاش / لولر / تریلی های دو و چهار چرخ

ظرفیت : ۷۵ تن در سال
تعداد شاغلین : ۱۲
تعداد صفحات : ۱۸
فرمت : پی دی اف

مقدمه طرح :

اداوات کشاورزی در کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی مورد مصرف دارند . این اداوت پس از ساخت ماشین آلات مورد مصرف در بخش کشاورزی نظیر تراکتور – کمباین و دروگر و …. به عنوان بخش مکمل این ماشین آلات طراحی و ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند .
با توجه به اینکه بخش عدیده ای از فعالیت اشتغال و اقتصادی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد ساخت و توسعه و تولید اداوت کشاورزی می تواند کمک موثری به پیشرفت بخش اقتصادی و اشتغال زایی در کشور داشته باشد . مواد اولیه مورد مصرف برای تولید ادوات کشاورزی شامل مواد اولیه نیم ساخته و نیز اجزایی است که به صورت آماده به مصرف و در مرحله مونتاژ و تولید نهایی محصولات مورد مصرف قرار می گیرد .


ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه


دانلود طرح توجیهی تولید آب اکسیژنهﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺗﻮﻟﻴﺪ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ
ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻇﺮﻓﻴﺖ : آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ۴۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: ۲۲
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح: ۶۰۰۰
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ : ۳۱۰۰
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش : ۲۳۱۶
در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ: ۱۷۰۰۰
ﺳﻮد وﻳﮋه : ۹۸۷
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۴۰ ﻣﺎه
ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۳۰%

صنایع نساجی کشورمان از دیر باز از توان بسیار بالا و کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و به عنوان یکی از قویترین تولید کنندگان پارچه و منسوجات در جهان سوم شناخته شده است . از مشکلات بسیار عمده ای که این صنعت با آن برخور دار بوده عدم وجود یک محصول رنگبر داخلی جهت بیرنگ کردن پارچه یا نخ میباشد تا پس از رنگبری کامل بتوان رنگ دلخواه و یکنواخت و با کیفیت مطلوب را بر روی آن
ایجاد نمود . آب اکسیژنه بعنوان رنگبر بسیار خوب و با خاصیت اکسید کنندگی قوی و بدون تاثیر جانبی نامطلوب مانند پوسیدگی در نخ و پارچه تاکنون رقیبی -نداشته و تاکنون نیز از خارج وارد شده است…


ادامه مطلب

طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو


طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی:
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻤﯿﺮاﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ اﻟﻮان ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮپ ﺷﺪه (ﻣﻨﻈﻮر ازﮐﺮپ، ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺟـﺬب آب اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎک ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﯿﺲ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﮔﺮدﺳﺘﻤﺎل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ آب ﺧـﯿﺲ ﭘـﻮدر ﺷـﻮد، ﺣﺘﻤـﺎً ﻣـﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ)،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﭘـﺮز (اﻟﯿـﺎف ﺧـﺮد ﺷـﺪه)، اﻟﯿﺎف ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪه، ﺳﻮراخ، ﻟﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در این نوشته طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو تهیه شده توسط شرکت سانیار صنعت توس آماده دانلود می باشد.

دستمال کاغذی از خمیر الیاف سلولزی بدست می آید و باید کرپ شده و همچنین فاقد پرز،لکه و سایر اجسام خارجی باشد.

برخی مطالب موجود در فایل طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو:

_معرفی کامل محصول

_استانداردها

_واردات و صادرات

_تعرفه گمرکی

_موارد مصرف


ادامه مطلب

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید الکل از خرما


دانلود رایگان طرح توجیهی تولید الکل از خرما

نوع تولیدات وظرفیت۳۰۰ تن الکل ۶۰ تن اسید سیتریک ۶۰۰ تن شیره خرما

تعداد شاغلین۲۸

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح۷۸۲۰

سرمایه گذاری ثابت۶۶۰۰

سرمایه در گردش۸۵۰

در آمد سالیانه۹۴۵۰

سود ویژه۲۱۷۴

دوره بازگشت سرمایه۳۷ ماه

نرخ باز دهی سرمایه۳۳%

مقدمه :

خرما موارد مصرف مختلفی دارد که یکی به عنوان ماده غذایی مقوی به شمار می رود و با توجه به انواع خرما با کیفیت های متفاوت در مواقع نوع مرغوب آن مصرف غذایی داشته و یا اینکه در تهیه نان و کیک و سایر صنایع تولید مواد غذایی خرما های با کیفیت پایین تر مورد استفاده قرار میگیرد از دیگر موارد استفاده از خرما برای مصارف دارویی و طبی از قبیل تهیه سرکه الکل و اسید و همچنین از تفاله آن به عنوان خوراک دام استفاده می کنند و به عقیده صاحبنظران امکانات بالقوه و متنوعی برای دیگر مصارف خرما وجود دارد که هنوز بررسی و شناخته نشده است .


ادامه مطلب

دانلود رایگان آموزش تصویری ms project 2010 فارسی


MSP2010

این مجموعه توسط توسعه مهندسی بهکامان با عنوان “آموزش جامع مایکروسافت پروجکت ۲۰۱۰ ” در ۱۲ فصل ارائه شده و مجموعه ای کامل می باشد.

فصل اول: شروع کار با MS Project 2010
۱- معرفی برنامه و آشنایی با تازه های نرم افزار
۲- نحوه ایجاد یک پروژه جدید
۳- ذخیره سازی و مدیریت اسناد
۴- بررسی تنظیمات اصلی برنامه (بخش اول)
۵- بررسی تنظیمات اصلی برنامه (بخش دوم)
۶- بررسی تنظیمات اصلی برنامه (بخش سوم)
۷- آشنایی با استاندارد های تعریف و مدیریت پروژه
۸- بررسی دانش های مدیریت پروژه

فصل دوم: بررسی محیط کار و عناصر آن
۱- آشنایی با اجزای محیط کاری
۲- نحوه ورود اطلاعات و ایجاد یک Task
۳- بررسی اطلاعات مربوط به یک Task
۴- بررسی اطلاعات مربوط به یک پروژه

فصل سوم: بررسی دستورات موجود در بخش Task
۱- بررسی دستورات کنترلی برای یک Task
۲- نحوه مدیریت و زمان بندی یک Task
۳- استفاده از امکانات پیشرفته در کنترل Task
۴- آشنایی با نحوه کاربرد Format Painter

فصل چهارم: استفاده از امکانات جانبی Taskها
۱- آشنایی با نحوه ایجاد یک Hyperlink
۲- آشنایی با قابلیت فیلتر کردن اطلاعات
۳- نحوه استفاده از امکانات جانبی Taskها

فصل پنجم: مدیریت نماها در MS Project
۱- بررسی جزئیات در نماهای گوناگون (بخش اول)
۲- بررسی جزئیات در نماهای گوناگون (بخش دوم)

فصل ششم: شروع کار در محیط VBA
۱- بررسی مقدماتی VBA و آشنایی مختصر با آن
۲- آشنایی با ماژول ها و نحوه استفاده از آنها
۳- آشنایی با اصول برنامه نویسی VBA
۴- مدیریت مجموعه ها و متد ها با استفاده از کدنویسی
۵- آشنایی با اجزای اصلی یک برنامه

فصل هفتم: نوشتن برنامه در محیط VBA
۱- آشنایی با ساختار های شرطی
۲- بررسی ساختار های تکمیلی و حلقه ها
۳- نحوه ساخت و استفاده از کلاس ها
۴- استفاده از کلاس ها در قالبی متفاوت
۵- کنترل اجزای پروژه (بخش اول)
۶- کنترل اجزای پروژه (بخش دوم)
۷- بررسی اجزای Task

فصل هشتم: مدیریت منابع در پروژه
۱- کنترل منابع در ساختار پروژه (بخش اول)
۲- کنترل منابع در ساختار پروژه (بخش دوم)

فصل نهم: کنترل جدول ها در VBA
۱- مدیریت و کنترل اجزای جدول در VBA
۲- بررسی پارامتر ها و عناصر جدول
۳- بررسی قابلیت فیلتر کردن اطلاعات در جدول

فصل دهم: مدیریت خطاها و رویداد های پروژه
۱- بررسی کنترل خطاهای پروژه
۲- آشنایی با انواع Event
۳- آشنایی با اصول اولیه در ساخت فرم های پروژه
۴- نحوه ساخت چند فرم برای درک بهتر مطلب
۵- مدیریت پروژه توسط VBA (بخش اول)
۶- مدیریت پروژه توسط VBA (بخش دوم)
۷- انجام یک تمرین عملی برای کنترل پروژه (بخش اول)
۸- انجام یک تمرین عملی برای کنترل پروژه (بخش دوم)

فصل یازدهم: بررسی روابط در یک پروژه
۱- بررسی عناصر تأثیرگذار در روابط و پروژه ها
۲- مدیریت روابط در پروژه ها
۳- ساخت یک کامپوننت برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
۴- بررسی APIها

فصل دوازدهم: بررسی تکمیلی امکانات MS Project
۱- استفاده از امکانات جانبی نرم افزار
۲- معرفی ریبون ها و بررسی کاربرد آنها
۳- نحوه ساخت گزارش
۴- نحوه مدیریت برنامه ها
۵- بررسی و مدیریت فیلد های اختصاصی (بخش اول)
۶- بررسی و مدیریت فیلد های اختصاصی (بخش دوم)
۷- مدیریت کدهای ساختاری
۸- بررسی روابط بین MS Project و EXcel (بخش اول)
۹- بررسی روابط بین MS Project و EXcel (بخش دوم)
۱۰- بررسی نقاط بحرانی
۱۱- بررسی تداخل ها و کنترل آنها
۱۲- بررسی مباحث مربوط به کنترل Baseline

به دلیل درخواست شرکت بهکامان لینک حذف شده ، اما مجموعه کامل و خوبی هست و اگر به دنبال یادگیری هستید قطعا بسیار میتونه کمکتون کنه و می تونید اونو بخرید.


ادامه مطلب

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن


ظرفیت :
– تولید گرانول از ضایعات پلاستیکی و نایلون ٣٠٠ تن
– تولید نایلون و نایلکس و چاپ روی آن ١۵٠ تن
میزان اشتغالزایی : بیست نفر
جمع آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در صورت جدا سازی می تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از کارخانجات تولیدی به حساب آید. جمع آوری ضایعات پلاستیکی و وارد کردن آن در چرخه تولید می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و به کار گیری سرمایه های سرگردان در زمینه تولید برخی محصولات پلاستیکی از قبیل تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،تولید سطل های زباله و …. استفاده گردد…


ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی


دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

اﺻﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺑﻴﻤﺎری و رﺟﺤﺎن آن ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮورت اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ. وﻳﮋه در اﻳﻦ زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺰاران ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ.

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی مقدماتی تولید دستمال کاغذی ، با ظرفیت تولید ۳۰۰۰ تن در سال ، و قابلیت ایجاد شغل برای ۳۰ نفر ،

آماده ی دانلود شده است.

در فایل ضمیمه ی این طرح توجیهی ، تمامی موارد مورد نیاز جهت راه اندازی این کسب و کار ، از قبیل :

– معرفی  محصول

– میزان سرمایه لازم جهت شروع کار

– میزان فضا و زیربنای مورد نیاز

– چرخه ی بازگشت سرمایه

و …

مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته اند


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت