جستجو در سایت

مهندسی صنایع بهترین شغل مهندسی


اگر تصمیم دارید مهندس شوید ، حتما مهندسی صنایع را انتخاب کنید .

در میان تمام شاخه های مهندسی ، مهندسی صنایع بالاترین مقام را کسب کرده و تبدیل به یک آرزوی شغلی شده است . در آخرین نظر سنجی انجام گرفته ، ۲۵۰ شغل بر اساس بیش از ۱۲ فاکــتور اساسی رده بندی شده اند . عواملی چون درآمد و منافع کاری ، امنیت شغلی دراز مدت ، فشار کاری و وجهه اجتماعی ، در این میان مهندسی صنایع در رده سی و پنجم و به عنوان بهترین گرایش مهندسی انتخاب شده است و مهندسی عمران با کسب رده هفتادم ، پایین تر ین امتیاز را نسبت به سایر رشته های مهندسی به دست آورده است .
مهندسی فیزیک هسته ای رتبه سی و ششم ، مکانیک رتبه چهل و پنجم ، هوا فضا رتبه پنجاه و دوم ، برق رتبه پنجاه و چهارم و پتروشیمی رتبه شصت و ششم را کسب کرده اند. شایان ذکر است که مدیریت صفحات وب ( مهندسی اینترنت ) ، رتبه اول را در میان این ۲۵۰ شغل به دست آورده است .
( به نقل از IEE SOLUTIONS – MAY 1999 )


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت