چارت نموداری مصوبه وزارت علوم رشته مهندسی صنایع

براساس مصوبه وزارت علوم سرفصل دروس رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی برای ورودی های ۸۸ و ما بعد دچار تغییرات شد که می تونید در زیر دانلود کنید.

دانلود مصوبه وزارت علوم

دانلود چارت نموداری

دانلود سرفصل دروس به صورت خلاصه