سلام شاید الان کمتر سایتی رو بشه پیدا کرد که منافعش یا نه حتی به خاطر رو دربایستی که با برخی مولفین و مترجمین داره منابع رو بدون در نظر گرفتن اونا پخش کنه.
اما من با توجه به نتایجی که دیدم و پرس و جو ها می خوام برخی منابع رو معرفی کنم. فقط قبل از خرید حتما با دیگران هم مشورت کنید و کتاب رو قبل از خرید هم یه نگاهی بندازید.
 
درس منبع
زبان عمومی کتاب ۵۰۴ و کتاب Essential
زبان تخصصی بعدا اعلام میشه
تحقیق در عملیات ۱  کتاب اشجری
 کتاب ایمن پور یا زاهدی سرشت
 ۲۰۰۰ تست تالیف مازیار زاهدی سرشت
تحقیق در عملیات ۲ ۱- بازارا
۲- لیبرمن
۳- حمدی طه
آمار مهندسی ۱- آمار مهندسی جلد ۱ و ۲ ایوزیان یا آمار و احتمال هژبر
۲- کتاب ۲۰۰۰ تست دکتر مجید ایوزیان
کنترل موجودی ۱- حسن پور
۲- عبدالله زاده
طرح ریزی واحدهای صنعتی ۱- کتاب طرح ریزی دکتر نیکوفر انتشارات نگاه دانش
کنترل پروژه ۱- کنترل پروژه سبزه پرور (کتاب جدید)
۲- کتاب شیر محمدی
۳- کتاب تست مجید سبزه پرور
کنترل کیفیت ۱- مونگومری
اقتصاد مهندسی به زودی اعلام میکنم