جستجو در سایت

دانلود طرح توجیهی تولید آرد سوخاری و احداث کارگاه آرد سوخاری


دانلود طرح توجیهی تولید آرد سوخاری و احداث کارگاه آرد سوخاریReviewed by Google on Feb 2Rating: 4.5دانلود طرح توجیهی تولید آرد سوخاری و احداث کارگاه آرد سوخاری

طرح توجیهی تولید آرد سوخاری و احداث کارگاه آرد سوخاری

سلام دوستان عزیز، امروز تصمیم گرفتم که یه طرح توجیهی براتون قرار بدم. که مشخصاتشم در زیر هست عرضی نیست و امیدوارم ازش لذت ببرید.

طرح توجیهی تولید آرد سوخاری و احداث کارگاه آرد سوخاری
با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد غذایی بسته بندی شده در جهان وکشورمان ، ایجاد صنایع تبدیلی و شرکتهای تعاونی صنایع بسته بندی ، جهت تولید نیازمندی های کشور و ایجاد اشتغال ضروری است .

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﺳﻮﺧﺎری

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻇﺮﻓﻴﺖ : ﻧﺎن و ﺳﻮﺧﺎری ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۳۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ : ۲۵ ﻧﻔﺮ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح :                       ۲۷۸۰

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ :                           ۲۳۰۰

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش :                             ۳۰۰

درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ:                                  ۳۹۰۰

ﺳﻮد وﻳﮋه :                                        ۸۱۱

دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۳۵ ﻣﺎه

ﻧﺮخ ﺑﺎز دهی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۳۵%


Balatarin Donbaleh Cloob Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other


راهنمای دانلود

بستن پنجره
تبلیغات