جستجو در سایت

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید و بسته بندی چای کیسه ای


دانلود رایگان طرح توجیهی تولید و بسته بندی چای کیسه ایReviewed by Google on Jan 15Rating: 4.5دانلود رایگان طرح توجیهی تولید و بسته بندی چای کیسه ای

دانلود رایگان طرح توجیهی تولید و بسته بندی چای کیسه ای

سلام برای امروز تصمیم گرفتن یه طرح اقتصاد سنجی (طرح توجیهی) برای درس اقتصاد مهندسی رو تو سایت قرار بدم. اما جزئیات موضوع طرح:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﺎی ﺗﻲ ﺑﮓ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز:   وزارت کشاورزی

ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات: ۱۲۵۰۰۰۰ ﺟﻌﺒﻪ

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات: ﭼﺎی ﺗﻲ ﺑﮓ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: ۱۶ ﻧﻔﺮ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح: ۱۸۷۹/۳۱ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ: ۱۴۹۷/۳۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش: ۳۸۱/۹۹ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ: ۳۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺳﻮد وﻳﮋه: ۳۲۲/۹۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: ۴/۵ ﺳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: %۲۲/۳ درﺻﺪ

چای یک نوشیدنی حاوی کافئین میباشد که با خیساندن بـرگـهـای گیاه کاملیا سیننس (CAMELLIA SINENSIS) در آب داغ تـهــیه میگردد. کشورهای عمده تولید کننده چای عـبــارتند از: چین، هند، بنگلادش، پاکستان، ایران، کره، ســریلانکا، تایوان، ژاپن، استرالیا، آرژانتین، کنیا، اندونزی و نپال.
برگهای چای پس از چیدن مانند سیبی که در معرض هوا قرار میگیرد تغییر رنگ میدهد، خیلی سریع پژمرده شــده و اکسیده میگردند. علت آن تخمیر آنزیمی است که باعث تجزیه کلروفیل و آزاد شدن تانین برگهای چای می گــردد. چای به ۴ گروه بر اساس درجه و مدت زمان اکسیداسیون برگ هـای چــای تـقسیم بندی می شود. در واقـــع رونــد اکسیـداسیــون در هــر گــروه در مـــرحــله خاصی با خارج ساختن آب برگها توسط حرارت دادن متوقف میگردد.


Balatarin Donbaleh Cloob Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other


راهنمای دانلود

بستن پنجره
تبلیغات